jalan raya

english road

ringkasan

  • cara atau cara untuk mencapai sesuatu
    • jalan untuk kemasyhuran
  • cara terbuka (umumnya awam) untuk perjalanan atau pengangkutan
Jalan yang disediakan untuk pengangkutan awam. Terowong, jambatan dan lain-lain struktur. Menurut pentadbir, jalan raya dikategorikan sebagai lebuh raya kereta lebuh raya kebangsaan, lebuh raya kebangsaan awam, jalan raya wilayah, jalan bandaran dan jalan awam lain dan jalan persendirian mengikut undang-undang jalan raya. Dari sebab penubuhan, tujuan, dan lain-lain, ia dipanggil lebuh raya , jalan raya eksklusif kereta, jalan utama pembangunan tanah kebangsaan , jalan tol dan sebagainya. Secara amnya beraspal , menubuhkan alur sampingan, membezakan dan memisahkan jalan dan jalan kaki, dan menetapkan lampu jalan , pelbagai tanda jalan , isyarat, dsb.