tambahan

english add on
Ia merupakan kaedah pengiraan minat yang popular di Amerika Syarikat, dan ia telah melalui sementara jualan secara ansuran kereta dan peralatan elektrik di Jepun juga. Satu kaedah untuk mengalikan amaun pinjaman dengan kadar faedah dan jangka masa untuk mengira jumlah faedah untuk keseluruhan tempoh dan membahagikan jumlah jumlah yang diperlukan ditambah jumlah amaun faedah (tambah tambah) secara bersamaan secara bulanan dan membayar baliknya. Kerana beban sebenar adalah jauh lebih tinggi daripada kadar faedah yang dipaparkan, kerana semakan undang-undang jualan ansuran pada tahun 1972, petunjuk jualan ansuran adalah wajib pada kadar faedah sebenar (faedah tahunan).
Item berkaitan Jualan ansuran