ditinggalkan(ditinggalkan)

english abandonment

ringkasan

  • menarik balik sokongan atau bantuan walaupun setia atau bertanggungjawab
    • dia meninggalkan isteri dan anak-anaknya meninggalkan mereka tanpa wang
  • penyerahan hak secara sukarela harta (atau hak kepada harta) tanpa cuba menuntut semula atau memberikannya
  • perbuatan memberi sesuatu
Sistem di bawah undang-undang perdagangan maritim untuk melindungi pemilik kapal. Sekiranya tidak diketahui sama ada pemilik kapal yang diinsuranskan atau sejenisnya rosak sepenuhnya dalam insurans maritim , dia akan menyerahkan perkara itu kepada syarikat insurans dan menerima bayaran semua wang insurans (Perkara 833 atau kurang dari Kod Komersial). Delegasi sedemikian adalah sistem yang khusus untuk insurans maritim, dan biasanya dipanggil "pelan insurans".
Liabiliti terhad item berkaitan