sumber-sumber air

english water resources
Sumber tanah, salah satu sumber asas yang sepadan dengan sumber mineral. Purata hujan tahunan di Jepun adalah kira-kira 1800 mm, dan jumlahnya adalah kira-kira 660 bilion m 3 . Kira-kira dua pertiga daripada ini akan menjadi sumber bekalan utama dalam bentuk air permukaan dan air bawah tanah , serta air yang pulih seperti kumbahan dirawat dan air laut yang dicairkan akan ditambah. Selepas Perang Dunia II, perkembangan pesat industri, peningkatan penduduk · Permintaan untuk industri air dan bekalan air, terutama dalam kepekatan bandar, pesat meningkat, masalah kekurangan sumber air berlaku di pelbagai tempat, bekalan masa depan dan hubungan permintaan, pelan peruntukan, penggunaan air Perlu mempertimbangkan aspek pencegahan bencana dan aspek lain. → Undang-undang promosi pembangunan sumber air
Sumber bahan berkaitan | Institut Penyelidikan Persekitaran Global Bersepadu | Air