perkataan

english word

ringkasan

 • satu unit bahasa yang boleh ditakrif oleh penutur asli
  • kata-kata adalah blok yang mana ayat-ayat dibuat
  • dia tidak mengatakan sepuluh perkataan sepanjang pagi
 • maklumat tentang peristiwa terkini dan penting
  • mereka menanti berita hasilnya
 • kata atau frasa rahsia yang hanya diketahui oleh kumpulan terhad
  • dia terlupa kata laluan
 • satu kenyataan ringkas
  • dia tidak mengatakan sesuatu mengenainya
 • pertukaran pandangan mengenai sesetengah topik
  • kami mempunyai perbincangan yang baik
  • kami mempunyai satu atau dua perkataan
 • arahan lisan untuk tindakan
  • apabila saya memberikan perkataan, caj!
 • janji
  • dia memberi ucapannya
 • perkataan adalah rentetan bit yang disimpan dalam ingatan komputer
  • komputer besar menggunakan kata-kata sehingga 64 bit panjang
Salah satu unit bahasa. Ia mempunyai makna kolektif dan menjadi komponen ayat . Unit autonomi minimum bahasa. Untuk membina ayat secara langsung dalam kedudukan sebagai frasa, perkataan adalah komponen yang bermakna yang membentuk klausa secara langsung. Berdasarkan bentuk dan makna, ia boleh dibahagikan kepada bahagian ucapan seperti kata nama dan kata kerja. → kata majmuk
Batang item terkait | akar | berakhir | sintaks