Satu penyataan hukuman

english One sentence statement

Gambaran keseluruhan

Dokumen Satu Helaian ( 一枚起請文 , Ichimai-kishōmon ) adalah dokumen yang ditulis oleh pengasas sekolah Buddhisme Jōdo Shū (Pure Land) Jepun, Hōnen, dua hari sebelum kematiannya. Dokumen ini dimaksudkan untuk meringkaskan ajaran Hōnen untuk generasi masa depan, dan menjadi wasiat terakhirnya. Dokumen itu ditulis pada hari kedua puluh tiga bulan lunar pertama tahun kedua Kenryaku (1212) dan mengandungi kurang daripada tiga ratus perkataan. Ia sentiasa dibaca dan dibacakan dalam perkhidmatan Jōdo Shū hingga ke hari ini.
Dokumen ini menegaskan kepercayaan Hōnen bahawa makhluk-makhluk yang akhirnya terpesong dan tidak tahu, tetapi melalui Amida Buddha yang dipertanggungjawabkan , dan menerusi pembacaan orang-orang itu, seseorang dapat dilahirkan semula di Tanah Murni.
Bahasa Jepun asli, dengan romanisasi adalah seperti berikut:
Diasumsikan bahawa 1212 tahun Nakayo telah diberikan oleh kematian pengikutnya Geniji. Ia adalah nama pendek sebanyak 200 huruf yang ditulis pada satu sekeping kertas dan mempunyai nama ini. Di syurga syurga tidak ada lagi yang dapat dibaca sebagai Minami Amida Buddha, saya memberitakan bahawa semuanya sesuai di dalamnya.