Aiolis

english Aiolis

Gambaran keseluruhan

The Aeolians (/ iːoʊliənz /; Greek: Αἰολεῖς ) adalah salah satu daripada empat suku utama di mana orang Yunani membahagikan diri mereka pada zaman kuno (bersama dengan orang Achaeans, Dorians dan Ionians).
Salah seorang daripada orang Yunani kuno. Sebelum pencerobohan Doris, dia datang ke Greece, sebelum tahun 1000 Boyotia, dari Thessalia ke Pulau Lesbos, maju ke rantau Aiolis di bahagian utara Asia Minor Asia. Gunakan dialek Ioris.
→ Related items Thessaly