Sekolah Ikuta

english Ikuta School

Pemuzik buta dari zaman Edo. Nama adalah Iaichi. Pada tahun 1696 (Genroku 9), Imai Kensaku Junichi adalah guru dan menjadi pemeriksa, dan pada tahun 1705 (Hoonaga 2), menjadi yang berusia tujuh tahun pada masa itu. Saya belajar kyoku di Kitajima Kenshu Castle Spring dan memberitahu Yoneyama Kensho Tsumaichi dan Kurahashi Kenshu Shusen Uchi, dll. Ikuta gaya Ia dipanggil. Menyusun lagu lagu "Omogawa", "Peringkat 5", "Tabori", "Songae", dsb. (Kinuta), poskad peringkat dua belas, dan rentetan ketiga. Omori Kenka Ukaichi adalah generasi kedua, Hideshima Kenkyu Ukaichi adalah generasi ketiga.
Kenji Hirano