Peter Pendleton Eckersley

english Peter Pendleton Eckersley


1892-1963.3.18
Jurutera radio UK.
Dilahirkan di Mexico.
Jurutera radio di United Kingdom melakukan siaran biasa pertama di United Kingdom. Sejak tahun 1923, beliau telah menjadi ketua jurutera Syarikat Penyiaran British (BBC). Pada '25, siaran kuasa tinggi gelombang panjang pertama telah dijalankan. Kerja-kerja beliau adalah "Kuasa di belakang mikrofon" ('41).