Frasa

english Phrase

ringkasan

  • pergerakan tarian yang dikaitkan dalam urutan koreografi tunggal
  • ungkapan yang terdiri daripada satu atau lebih perkataan yang membentuk suatu konstituen tatabahasa suatu ayat
  • sebuah laluan muzik pendek
  • ungkapan yang maknanya tidak dapat disimpulkan dari makna kata-kata yang membuatnya
Laut Dawn (Dai Genkai)