celik huruf

english literacy

ringkasan

  • keupayaan membaca dan menulis
Literasi bahasa Inggeris. Ia diterjemahkan sebagai "kemampuan membaca dan menulis", yang sepadan dengan membaca dan menulis abacus Jepun. Membaca huruf dan ayat, memahami kandungan dan menulis ayat, dan mempunyai keupayaan untuk melakukannya. Di Eropah, sejak tahun 1880, perkataan ini telah ditubuhkan dengan pengeluaran besar-besaran bahan bercetak, tetapi pada masa lalu ia mungkin menyebut komet lukisan dunia Comenius (1658) sebagai buku teks untuk pemerolehan celik huruf. Dalam kaji selidik kemahiran literasi berskala besar yang dijalankan di Jepun (1948), dikatakan bahawa celik huruf <keupayaan untuk membaca dan menulis sekurang-kurangnya diperlukan untuk menjalani kehidupan sosial yang betul>. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, bersama-sama dengan pembangunan dan kepelbagaian media, media penyiaran juga tertakluk kepada celik huruf, dan istilah melek huruf media termasuk media digital seperti Internet juga digunakan.