penghampiran

english approximation

ringkasan

  • perbuatan membawa atau menyatukan terutamanya pinggiran tisu
  • kualiti kedatangan mendekati identiti (terutamanya hampir kuantiti)
  • perkiraan anggaran kuantiti atau darjah atau nilai
    • anggaran apa yang akan dikenakan
    • idea kasar berapa lama ia akan diambil
  • akaun tidak tepat atau tidak lengkap
    • akhbar hanya memberikan penghampiran peristiwa sebenar

Dalam istilah matematik, \ (\ sqrt {2} \) adalah 1.4142 ketika dilihat dalam tabel matematik, dan nilai numerik yang mendekati nilai sebenarnya, seperti 0,333 untuk 1/3, disebut nilai perkiraan. Selain itu, nilai yang diukur ketika mengukur panjang dengan batang pengukur pada skala 1 mm, diskritisasi data yang digunakan oleh komputer, dan lain-lain juga diperlakukan sebagai nilai perkiraan. Perbezaan antara nilai sebenarnya dan nilai anggaran disebut ralat. Semasa mengukur pelbagai kuantiti, jika nilai sebenarnya tidak diketahui dengan tepat, kesalahan tidak diketahui, tetapi walaupun dalam kes sedemikian, had kesalahan sering diketahui. Sebagai contoh, semasa mengukur dengan pembaris pada skala 1 mm, nilai mutlak kesalahan tidak melebihi 0.5 mm. Oleh itu, kesilapan sentiasa yang kemudian menjadi apa-apa kesilapan had itu. Dalam kes sedemikian, nilai yang diukur dapat ditambahkan dengan ± a untuk menunjukkan had kesalahan. Oleh kerana nombor dalam jadual dibundarkan ke digit terakhir, had ralat apabila terdapat n digit selepas titik perpuluhan adalah 1/2 (1/10) n . Contohnya, apabila nilai \ (\ sqrt {2} \) diperoleh sebagai 1.4142 dari jadual matematik, 1.41415 ≤ \ (\ sqrt {2} \) <1.41425. Seperti yang anda dapat lihat dari contoh ini, bilangan digit setelah nilai anggaran menjadi tidak bermakna apabila kesalahan diambil kira. Di antara nilai anggaran, angka penting disebut angka signifikan. Apabila \ (\ sqrt {2} \) adalah 1.4142, digit signifikan adalah 1.414, dan apabila nilai anggarannya adalah 3.42 dan had ralat adalah 0.1, 3 adalah digit yang signifikan. Pengiraan anggaran dilakukan menggunakan nilai anggaran dan bukannya nilai benar. Oleh kerana ralat yang berkaitan dengan pengiraan lebih besar daripada ralat setiap nilai anggaran, maka perlu diperhatikan angka-angka yang signifikan.
Makiko Nisio