Pembinaan bersama

english Joint construction
Sekiranya terdapat dua atau lebih bahagian yang diklasifikasikan secara struktur dalam satu bangunan dan masing-masing boleh digunakan secara berasingan untuk tujuan kediaman atau perniagaan, ia tertakluk kepada pemilikan individu (pemilikan klasifikasi) secara individu. Bangunan di mana banyak pengundi konstituen yang hadir biasanya dirujuk sebagai bangunan koperasi, dan dikawal oleh <Undang-undang mengenai pemilikan bahagian dan lain-lain bangunan> (1962). Undang-undang ini disemak semula dengan ketara pada tahun 1982. Koridor, tangga, dan sebagainya dari bangunan ini dipanggil bahagian yang dikongsi dan dikongsi oleh pemilik seksyen. Peratusan pemilikan segmen bergantung kepada bahagian bahagian eksklusif yang dimiliki oleh pemilik daerah. Mengenai pendaftaran itu terdapat peraturan khas dalam undang-undang pendaftaran hartanah. → Pemilikan segmen
→ Lihat juga Korporat