logaritma

english logarithm

ringkasan

  • eksponen yang diperlukan untuk menghasilkan nombor yang diberikan
Apabila a adalah nombor positif selain daripada 1, hanya terdapat satu nombor nyata y iaitu x = a (y /) untuk nombor positif x. Biarkan y menjadi logaritma x dengan asas dan tulis y = log (/ a) x. Katakan x menjadi bilangan sebenar y. Oleh kerana perhubungan log (/ a) (xx ') = log (/ a) x + log (/ a) x', log (/ a) (x (b /)) kuasa dan akar ditukar kepada pengiraan pendaraban. Untuk pengiraan nombor, logaritma biasa dengan asas 10 digunakan , dan bagi masalah teori logaritma semulajadi dengan asas e (nilai anggaran 2.71828 ......) digunakan. Apabila log (/ a) x dianggap sebagai fungsi x, ia dipanggil fungsi logaritma dan merupakan fungsi songsang fungsi eksponen . → skala logaritma
Item yang berkaitan Pengiraan skala | Indeks | Log