hak pengurusan

english right of management
Ia merujuk kepada pelbagai fungsi memutuskan eksekutif yang tidak membenarkan campur tangan kesatuan pekerja. Dasar produk, dasar pengeluaran, dasar kewangan, dasar jualan, organisasi pengurusan, urusan kakitangan, dan lain-lain adalah hak pengurusan. Walau bagaimanapun, sementara hak buruh dilindungi undang -undang, hak pengurusan tidak ditetapkan oleh undang-undang. Dari sudut pandang pengurusan perniagaan, diandaikan bahawa pengurus adalah pihak berkuasa untuk menjalankan fungsi pengurusan dan menyelesaikan tugas.