Sebuah syarikat pengangkutan bersama

english A joint transport company
Sebuah syarikat perkapalan yang ditubuhkan pada tahun 1882 terhadap monopoli eksklusif penghantaran Mitsubishi , memperoleh pelaburan kerajaan terutamanya di ibu kota Mitsui. Perjuangan bersama dengan Mitsubishi dengan lambakan tambang, penggabungan dengan Mitsubishi pada tahun 1885 melalui pengantian pemerintahan yang membawa kepada krisis kedua-dua perkongsian, NYK Line didirikan.
→ Related items Yasunosuke Iwasaki