Martin Williams

english Martin Williams

Gambaran keseluruhan

Martin Williams boleh merujuk kepada:


1924.8.9-
Penulis.
Dilahirkan di Richmond, Virginia.
Menyumbang kepada Penanda Rakaman, Jazz Bulanan, dan sebagainya, dia menjadi tokoh utama dalam kritik intelektual melalui karya-karya seperti "Jazz Masters of New Orleans" dan "Who is Melody". Ketua jurusan muzik di Smithsonian Institute di Washington, DC, dan "Sejarah Jazz" yang dikumpulkan di laman web yang sama terus menjadi penjual panjang.