kesusasteraan

english literature

ringkasan

 • profesion atau seni seorang penulis
  • tempatnya dalam kesusasteraan adalah selamat
 • kajian humanistik sebuah badan kesusasteraan
  • dia mengambil kursus dalam bahasa Rusia
 • penulisan kreatif nilai seni yang diiktiraf
 • menerbitkan tulisan dalam gaya tertentu pada subjek tertentu
  • kesusasteraan teknikal
  • salah satu aspek Waterloo masih belum dirawat dalam kesusasteraan
Dalam bahasa Perancis arti <writing> <written one>. Pada 1960-an Perancis M. Brancho , R. Balt , J. Derrida dan lain-lain memperkenalkan konsep-konsep penting dalam falsafah / kritik sastera, menekankan autonomi dan lain-lain bahasa di luar makna subjektif subjek itu. Baltik yang "sifar gelaran sifar" (1957), sebagai kecenderungan yang lazim untuk kerja-kerja sastera era tertentu di luar kerja individu, "Ecrete and Difference" (1967) Derida, "Tentang Gramatologi" (1967 Tahun) konsep sebagai bahasa watak yang sentiasa menyimpan jejak keperibadian lain.