etnomusikologi(Vergleichende Musikwissenschaft)

english ethnomusicology
Satu disiplin untuk mengkaji ciri-ciri dan fungsi sosial muzik rakyat dunia secara individu atau perbandingan. Ia menjadi popular sejak akhir abad kesembilan belas. Ia pernah dipanggil kajian muzik komparatif, tetapi sejak tahun 1950-an nama muzikisme rakyat telah tersebar. Dari akhir 1970-an, sementara kedudukan antropologi muzik dilihat dari sudut pandang antropologi kebudayaan menjadi lebih kuat, kaedah muzik yang lebih banyak berkembang. Hari ini, kajian dari sudut pandangan transformasi budaya juga makmur dan kajian mengenai pop bandar dan transformasi batu juga dimasukkan ke dalamnya. → Muzik Dunia
→ Related topics Kajian muzik