Teleskop terestrial

english Terrestrial telescope
Teleskop untuk melihat gambar tegak dari objek di tanah. Yang paling mudah adalah teleskop Galilea (digunakan dalam kaca opera) yang menggabungkan lensa objektif cembung dan lensa cekung, tetapi biasanya menempatkan prisma tegak antara dua lensa cembung dari teleskop Keplerian (prism binoculars) Atau menambahkan lensa cembung lain untuk membuat gambar tegak.