Barang tangan

english Hand thing
Episode , Koto (ya) Jenis lagu lagu. Ini adalah lagu dengan selingan instrumental yang membuat Anda mendengarkan teknik penampilan yang disebut tangan, dengan penekanan pada kinerja instrumen di tangan daripada lagu.